Cinčanje

SurTec - Eurosjaj d.o.o.

Cinčanje

SurTec Eurosjaj posjeduje pet galvanskih linija za cinčanje. Od toga tri galvanske linije sa vješačima i dvije galvanske linije sa bubnjevima.

Cinčanje na vješačima

Linije sa vješačima koriste novu generaciju sjajnog pocinčavanja iz alkalnog bescijanidnog elektrolita SurTec 704 sa:

 • cink generatorima za otapanje cinka,
 • jonoizmjenjivačima za debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680,
 • uređajem za demi vodu, 
 • automatskim doziranjem i dr.

SurTec 704 je nova generacija alkalnog cinka, sa uobičajenim traženim debljinama od 5 do 30 µm, koja zajedno sa debeloslojnom trovalentnom pasivizacijom SurTec 680 i drugim trovalentnim pasivacijama iz SurTec palete proizvoda zadovoljava sve RoHS, WEEE i ELV regulative. Linije su koncipirane prema zahtjevima autoindustrije. Koncepti linija temeljeni su na zahtjevima: SurTec International, MANN+HUMMEL BA, Kovinoplastika Slovenija, Cimos i drugi.

 

Linija 1:

Nova automatska linija alkalnog sjajnog pocinčavanja SurTec 704 sa 7000 litara elektrolita, namijenjena za pocinčavanje na ZAMKU, kao osnovnom materijalu.

 

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

 • debeloslojnu pazivizaciju SurTec 680,
 • plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,
 • siliranje sa SurTec 555 S silerom.

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 1800x800 mm.

Reference: Zinteknik Bosnia d.o.o. Mostar - (krajnji kupci: MAGNA, AUTOLIV), EMKA BOSNIA d.o.o. Goražde - (krajnji kupci: EMKA Njemačka, Schüco), Igman d.d. Konjic itd.

 

Linija 2

Potpuno automatizovana linija alkalnog cinka SurTec 704.

Zapremina elektrolita iznosi 12000 litara.

 

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

 • debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680,
 • plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,
 • siliranje SurTec 555 S.

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 2500x1000 mm.

Reference: MANN+HUMMEL BA, HST CNC TECHNIK Gračanica - (krajnji kupac Kröne Njemačka), Zinkteknik Bosnia d.o.o. Mostar, MAHLE Letrika d.o.o. Laktaši, Elas Metalexpert Banja Luka, Jaksche Technology Laktaši, Metak a.d. Gradiška i dr.

 

Linija 3:

Postupak alkalnog sjajnog cinčanja sa SurTec 704. Zapremina elektrolita iznosi 14000 litara.

 

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

 

 • plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,
 • siliranje SurTec 555 S.

 

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 2800x2000 mm.

 

Reference: Metalos Kreševo, Elas Metalexpert Banja Luka, Civić Cazin itd.

 

 

Cinčanje u bubnjevima

Linija 4:

Automatska linija kapaciteta do 500 tona mjesečno, primjenjiva za rasute robe: vijke, matice, pločice i sl. Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja SurTec 758 i odlikuje se visokim sjajem i izvrsnom korozionom postojanošću. Nosivost bubnjeva iznosi do 130 kg robe (zavisno od vrste).

 

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

 • debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680, 
 • plavu trovalentnu pasivizaciju sa kobaltom SurTec 667,
 • žutu šesterovalentnu pasivizaciju SurTec 676,
 • siliranje SurTec 555 S.

Reference: GRAEWE TADIV Konjic, Real Comerc Vitez, Real-Kem Konjic, MAHLE Letrika  d.o.o. Laktaši, KMM Gradiška, Elting NN Gradiška, Enker Tešanj itd.

 

Linija 5:

Poluautomatska linija kapaciteta do 200 tona mjesečno, primjenjiva za rasute robe. Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja SurTec 758 i odlikuje se visokim sjajem i izvrsnom korozionom postojanošću. Nosivost bubnjeva iznosi maksimalno 100 kg (zavisno od vrste robe).

 

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

 • plavu pasivizaciju SurTec 662,
 • debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680 i
 • žutu pasivizaciju SurTec 676.

Reference: Elektro-Agent Tuzla, Ramex Kladanj, MAHLE Letrika d.o.o. Laktaši, GRAEWE TADIV Konjic, Igman d.d. Konjic itd.

NOVO!

U linijama sa bubnjevima u mogućnosti smo ponuditi proces siliranja sa SurTec 555 S silerom u nagibnoj centrifugi.

 

AKTUELNO!

 

Mogućnost pokretanja novih linija, po zahtjevima kupca, u vrlo kratkom vremenskom periodu.

 

SurTec - Eurosjaj d.o.o. 1996 - 2015